பனை

09-05-2018 புதன் கிழமை அன்று இரா. பஞ்சவர்ணம் அவர்களின் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் என்னும் நூல் வெளியிடப்பட்டது. .

Wednesday, 10 January 2018

பனை பாடும் பாடல் நூல்வெளியீடு

பனைப்பொருளாதார மாநாடு

பனை பாடும் பாடல் 


எனது நூல் "பனை பாடும் பாடல்" 17-01-2018 அன்று பேரூர் - கோவையில் நடைபெறும் உலக பனைப்பொருளாதார மாநாட்டில் வெளியீப்படவுள்ளது.

No comments:

Post a Comment