திருக்குறள் தாவரங்கள்

09-05-2018 புதன் கிழமை அன்று இரா. பஞ்சவர்ணம் அவர்களின் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் என்னும் நூல் வெளியிடப்பட்டது. .

Tuesday, 20 January 2015

காலைக் கதிரில்அரசமரம் நூலின் மதிப்புரை

அரசமரம்


காலைக் கதிரில் அரசம்..: காலைக் கதிரில் அன்று அரசமரம் நூலின் மதிப்புரை 

Saturday, 17 January 2015

அரசமரம்


தினமலரில் அரசமரம் மதிப்புரை
தாவரத் தகவல் மையம்
தமிழ்இந்துவில் பஞ்சவர்ணம் பற்றியும்அவர து தாவரத்தகவல்மையம் பற்றியும் 17-01-2015 -ல் வெளி வந்தகட்டுரை