பனை

09-05-2018 புதன் கிழமை அன்று இரா. பஞ்சவர்ணம் அவர்களின் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள் என்னும் நூல் வெளியிடப்பட்டது. .

Friday, 22 January 2016

சிறுதானியத் தாவரங்கள்" நூலின் மதிப்புரைகள்.

சிறுதானியத் தாவரங்கள்" நூலின் மதிப்புரைகள்.


18-01-2016 அன்று தினமணியில் பஞ்சவர்ணம் அவர்கள் எழுதிய "சிறுதானியத் தாவரங்கள்" நூலின் மதிப்புரை.


சிறுதானியம்
02-12-2015 அன்று தினத்தந்தியில் பஞ்சவர்ணம் அவர்கள் எழுதிய "சிறுதானியத் தாவரங்கள்" நூலின் மதிப்புரை.

சிறுதானியம்

No comments:

Post a Comment